back to home dude

The Treasures of Montezuma 1

The Treasures of Montezuma 1

Om The Treasures of Montezuma 1

I det här spelet är du en skattjägare. Ta juvelerna genom att göra grupper om fyra eller fler av samma slag.