back to home dude

The Thrones of Fantasy

The Thrones of Fantasy

Om The Thrones of Fantasy

Din ädla uppgift är att besegra Kungen i Kungaspelen. Det kräver ordentligt med träning och teknik. Vid varje strid lär du och kan du bli starkare.