back to home dude

The Terminal

The Terminal

Om The Terminal

Försvara dig själv och Huvudkontoret. Robotarna anfaller och du måste förstöra dem. Så snabbt som möjligt!