back to home dude

The Temple of Isis

The Temple of Isis

Om The Temple of Isis

Avfyra de färgade bollarna med din kanon och se till att du får tre eller fler med samma färg bredvid varandra för att trolla bort dem! Försök på detta sätt att så snabbt som möjligt få bort raden innan den kommer till slutpunkten. Vilken svårighetsgrad vågar du dig på?