back to home dude

The Tale of Nyan Cat

The Tale of Nyan Cat

Om The Tale of Nyan Cat

Du har fått uppdraget att skydda regnbågskatten och för det gör du allt. Du skyddar honom genom att skjuta ihjäl alla och göra luften fri från fiender. Lycka till!