back to home dude

The Sweet Menace

The Sweet Menace

Om The Sweet Menace

Där har du det jobbiga och irriterande godiset igen. De har gömt sig mellan en massa föremål, men du lyckas hitta dem. Sikta på dem och avfyra dina kanoner på dem. Försök att träffa dem allihopa, så snabbt som möjligt.