back to home dude

The Street

The Street

Om The Street

Gatorna är farliga och är aldrig desamma. Den här gatan helt och hållet. Varje gång som du klickar, roterar gatan en fjärdedel. Men varje bit gata har också en egen bit hinder. Kan du undvika allt?