back to home dude

The Stone Of Destiny

The Stone Of Destiny

Om The Stone Of Destiny

Försök att hitta de olika objekten i varje nivå innan tiden är slut! Rita sedan samma symbol med din mus för att få gå vidare till nästa område! Kan du lösa mysteriet?