back to home dude

The Stick Getaway

The Stick Getaway

Om The Stick Getaway

I det här nya stickspelet är du åter indragen i en svår situation. Vilka val kommer du att göra? Tänk över noga, eftersom detta val kan vara ditt sista. Du spelar ett farligt spel.