back to home dude

The Rise

The Rise

Om The Rise

Förflytta föremålen och använd föremålen för att kunna öppna dörrarna. Endast på det sättet kan du komma ut. Var smart och tänk kreativt!