back to home dude

The Right Color

The Right Color

Om The Right Color

Du ser en text med en färg, och det är upp till dig att välja om de två stämmer med varandra! Hur många rätta svar kan du ge efter varandra?