back to home dude

The Resistance

The Resistance

Om The Resistance

Fienden kommer hela tiden närmare. Du sitter bakom en barrikad och måste kämpa hårt för att överleva.