back to home dude

The Rats

The Rats

Om The Rats

Råttor har ett tufft liv. De måste stjäla från varandra för att överleva. De måste döda varandra för att överleva. Du spelar en liten ung råtta med ingenting. Stjäl ost av de andra råttorna. Efter en viss tid kan du stjäla mer grejer. Saker du kan använda för din egen bas. Efter ett tag, måste du också slå ut andra råttor. Var giftet ändå bra att ha till hands.