back to home dude

The Pretender: Part Three

The Pretender: Part Three

Om The Pretender: Part Three

Se till att magikern Lorenzo hittar tillbaka sin älskade Eliza i de mystiska grottorna. Hjälp de förlorade själarna att hitta utgången genom att använda de speciella magiska krafterna som du kan få i nivåerna genom att gå på de magiska blocken.