back to home dude

The Power of Love

The Power of Love

Om The Power of Love

Kärlekens kraft är ett mystiskt fenomen. Var kommer kraften ifrån egentligen? Det måste du fråga denna modiga riddare som gör allt för att rädda prinsessan. Hitta kraften!