back to home dude

The Pollywog

The Pollywog

Om The Pollywog

Pollywog är ett roligt skicklighetsspel där du är ett hungrigt grodyngel. Simma genom arenan och försök att äta alla grodyngel som är mindre än dig. Om du låter ett större grodyngel fånga dig, blir du uppäten! Se upp, för skillnaden i storlek är ibland ganska hårfin!