back to home dude

The Path of Hercules

The Path of Hercules

Om The Path of Hercules

Rädda det grekiska landet genom att samla de 7 Gåvorna och föra tillbaka till Pantheon! Se till att du får 3 eller fler föremål av samma typ bredvid varandra för att ta bort dem ur spelet. Kan du få delarna på botten för att så kunna ta dem?