back to home dude

The One Fork Restaurant DX

The One Fork Restaurant DX

Om The One Fork Restaurant DX

Den här restaurangen har bara en gaffel. Varför vet vi egentligen också inte, men det är som det är. Om det sitter flera människor i restaurangen, måste gaffeln alltså gå runt. Tryck på en gäst, för att ge den gaffeln. Se till att de väntande människorna inte blir allt för oroliga. Kan du hålla restaurangen drivande?