back to home dude

The Most Wanted Bandito 2

The Most Wanted Bandito 2

Om The Most Wanted Bandito 2

Det råder oenighet om markägandet vilket orsakar ett gräl. Du håller inte med om situationen och går därför efter skurken. Hoppa upp på din häst och sök efter fienden. Skjut ihjäl honom så fort som möjligt när du träffar på honom. Eventuellt kan du även tjäna lite pengarpå vägen.