back to home dude

The Lost Warrior

The Lost Warrior

Om The Lost Warrior

Försök att på egen hand avvärja en hel invasion! Attackera fienden med pistoler, kulsprutor och raketer. Se till att du först elimenerar helikoptrarna och lastbilarna så att inte ännu fler soldater blir avsatta på land.