back to home dude

The Little Who

The Little Who

Om The Little Who

Se till att du utan att du dör når utgången i varje nivå. Se upp att du inte ramlar i spikarna! Tänk ut smarta lösningar och använd de skjutbara backarna för att komma vidare.