back to home dude

The Legend Of Awakened

The Legend Of Awakened

Om The Legend Of Awakened

Välj en av de tre karaktärerna och ta upp striden med fienden! Använd dig av ändlösa anfall för att slakta ihjäl stora grupper motståndare. Kan de göra legenden sann?