back to home dude

The King of Fighters Wing

The King of Fighters Wing

Om The King of Fighters Wing

På gatan träffar du på skumma figurer. Besegra dina motståndare och se till att du själv inte blir skadad.