back to home dude

The King Of Fighters 1.2

The King Of Fighters 1.2

Om The King Of Fighters 1.2

Välj din personage och gå till slag med massor av fiender! Kombinera olika attacker med varandra för att bilda dödliga kombinationer!