back to home dude

The Flood Salvation

The Flood Salvation

Om The Flood Salvation

Rädda den lilla gubben så att han inte drunknar. Placera objekten på ett smart sätt och den lilla gubben kan fritt flyta upp till ytan.