back to home dude

The Crime Reports: Badge of Honor Ep.1

The Crime Reports: Badge of Honor Ep.1

Om The Crime Reports: Badge of Honor Ep.1

Det är din första arbetsdag som detektiv. Det är alltså dag att använd alla dina kunskaper. Arbeta tillsammans med din partner och lös mysteriet. Lycka till båda två¨. Ni kommer att behöva det.