back to home dude

The Chernobyl Disaster

The Chernobyl Disaster

Om The Chernobyl Disaster

Du sitter fast i en gammal byggnad mitt i Tjernobyl! Undersök din omgivning, öppna massor av dörrar och försök till slut att hitta en utväg!