back to home dude

The Brawl - Ep. 3

The Brawl - Ep. 3

Om The Brawl - Ep. 3

I denna del av "The Brawl" tar du upp striden med Justin Bieber! Stig båda in i boxningsringen och slå honom sedan helt och hållet till mos. Om Bieber ska använda sitt specialanfall är det bäst att du försvarar dig!