back to home dude

The Birdinator

The Birdinator

Om The Birdinator

Försök att flyga så långt och så högt som möjligt och att skjuta ner så många fiender som möjligt för att på det sättet samla poäng för uppgraderingar.