back to home dude

That Red Button

That Red Button

Om That Red Button

Du är en liten robot med en stor gåva. Du kan nämligen kopiera saker. Använd det därför här och kopiera varelserna omkring dig. Om du kopierar någon, tar du över hans rörelser. Så tänk efter noga innan du använder din gåva.