back to home dude

Tetramino´s Revenge

Tetramino´s Revenge

Om Tetramino´s Revenge

Tetramino avskyr verkligen Tetris. Vi vet inte varför, men varje gång han ser ett Tetris block, måste den has sönder. Kan du förverkliga Tetraminos drömm, genom att ha sönder alla Tetris block?