back to home dude

Tet-A-Tetris

Tet-A-Tetris

Om Tet-A-Tetris

Vid denna Tetris måste du spela dubbelt så bra! Alla actions som du utför blir anpassade från båda hållen varvid du måste uppskatta både till vänster och höger vad som händer!