back to home dude

Test Subject Arena 2

Test Subject Arena 2

Om Test Subject Arena 2

Ta upp striden mot en av dina vänner i en spännande strid på liv och död eller försök att ensam slutföra det utmanande testet! Med vilken personage är du starkast?