back to home dude

Terrorist Despoiler

Terrorist Despoiler

Om Terrorist Despoiler

Åh nej, terroristerna anfaller! De lastar lastbilen full med sprängämnen för att blåsa upp staden. Det låter du naturligtvis inte hända? Stoppa terroristerna genom att blåsa upp bron och låta lastbilen falla ner i avgrunden. Är du hjälten som räddar staden? Lycka till, hjälte!