back to home dude

Territory War 3

Territory War 3

Om Territory War 3

Skydda ditt territorium! Utplåna det fientliga laget i en online strid genom att anfalla dem med talrika vapen! Vem kommer att vinna det här kriget?