back to home dude

Temple Guardian

Temple Guardian

Om Temple Guardian

Försvara templet mot alla inkräktare genom att placera ut taktiska föremål.