back to home dude

Temp Ninja

Temp Ninja

Om Temp Ninja

Hjälp den här ninja att bana sig en väg genom de olika nivåerna! Använd hans vägghoppningar och försök att samla alla tekopparna för att spela nya personages fria! Som en extra utmaning kan du sätta ner en så fort tid som möjligt!