back to home dude

Teleport Block

Teleport Block

Om Teleport Block

Det lilla blocket är utgången och du måste föra det stora färgade blocket till utgången för att gå vidare till nästa nivå. Anvisa en av de stora blocken för att rulla med. Det finns stenar och teleport block för att hjälpa dig.