back to home dude

Telepath - Chapter 2

Telepath - Chapter 2

Om Telepath - Chapter 2

Besegra dina fiender utan att förlora några av dina egna kämpar. Varje omgång, kan du ta några steg och utföra en sak.