back to home dude

Tek Tactical

Tek Tactical

Om Tek Tactical

Su smyger runt genom en övergiven byggnad. Åtminstone, den verkar övergiven. På vägen träffar du på fiender. Rikta snabbt ditt vapen på dem och döda dem!