back to home dude

Tealy and Orangey

Tealy and Orangey

Om Tealy and Orangey

Den blåa och oranga bollen gör samma rörelser, men de har inte samma omgivning. Se därför till att de båda kommer säkert till andra sidan.