back to home dude

Tasty Planet: Dinotime

Tasty Planet: Dinotime

Om Tasty Planet: Dinotime

Du är den Gråa Smurrie, och det är upp till dig att äta dig själv full tills du blir jätte stor! Du börjar med små föremål som godis och batterier, men snart kan du äta hela möss!