back to home dude

Tanooky Tracks

Tanooky Tracks

Om Tanooky Tracks

Tanookys har gömt sig i huset av Alpha och Max! Sök igenom de olika rummen, samla föremål som kan komma vä till pass och titta i din bok för extra ledtrådar! Kommer du att kunna hitta alla 12 Tanookys?