back to home dude

Tank Travel

Tank Travel

Om Tank Travel

Utforska platsen genom att köra runt med din tank. På vägen träffar du på guldstjärnor som ligger bakom stålkedjor. Försök att ta dem och kör sedan till utgången. Se också upp för fiender på vägen.