back to home dude

Tank Crusader

Tank Crusader

Om Tank Crusader

Denna stridsvagn är bättre än resten. Men det är tur det, eftersom fienden är i mycket större antal. Så slåss och skjut tillbaka, för fienden kommer att försöka övermanna dig. Använd din hastighet och dina sekundära vapen för att ändå lyckas förinta den enorma folkmassan. Lycka till stridsvagnsförare!