back to home dude

Tank 4 Hire

Tank 4 Hire

Om Tank 4 Hire

Slagfältet strömmar långsamt fullt med fiender. Vi klarar det inte längre. Du har en tank. Du är vårt sista hopp. Hur länge håller du ut? Fortsätt tills det inte finns en enda man kvar. Lycka till soldat.