back to home dude

Tangerine Tycoon

Tangerine Tycoon

Om Tangerine Tycoon

Du börjar med en apelsin och det är upp till dig att låta den växa till en stor pengamaskin! Genom att klicka på apelsinen tjänar du poäng varmed du på nytt kan köpa nya tillägg. Lyckas du att så slutföra alla utmaningar i det här spelet?