back to home dude

Take It Down

Take It Down

Om Take It Down

Förstör byggnaden som gubben står på. Ta hela tiden bort ett block. Men se upp, gubben får inte falla.