back to home dude

Tactics 100

Tactics 100

Om Tactics 100

Placera dina manna strategiskt för att slå fienden. Du kan endast placera och attackera när det är din tur, så tänk till ordentligt! Att attackera bakifrån är effektivare!