back to home dude

Symphony

Symphony

Om Symphony

Spela musik genom att låta de färgade partiklarna skjutas genom de rätta cirklarna. Gör det genom att flytta föremålen över fältet som ändrar riktningen av partiklarna.